Усубаматов Рыспек


Усубаматов Рыспек (1943-ж. т., Талас ш.) — инженер-механик, техника илимдеринин доктору (1993), профессор (1994).
1966-ж. Москвадагы Н. Э. Бауман атындагы университеттин машина курууну автоматташтыруу факультетин бүтүргөн.
1966—68-ж. Бишкектеги Ленин атындагы заводдо инженер-конструктор, 1968—72-ж. аспирант, 1972-жылдан Кыргыз техникалык университетинде окутуучу, доцент.
1981—92-ж. «Машина курууну автоматташтыруу жана комплекстүү механикалаштыруу» кафедрасынын башчысы, 1992-жылдан Кыргыз техникалык университетинин ректору.
138 илимий эмгектин (анын ичинде 1 монография, 30 ойлоп табуу, 15 окуу-усулдук иштеп чыгуу) автору. Медалдар менен сыйланган.

2016-08-10 81 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10