Ушницкий Василий Васильевич


Ушницкий Василий Васильевич, тарых илимдеринин кандидаты, якут (саха) таануучу, 1964-ж. 9-мартта Якутск шаарында туулган. Аты аталган шаардагы мамлекеттик университеттин тарых факультетин аяктаган. 1995-ж. тарта Саха (Якутия) Республикасынын Гуманитардык изилдөөлөр институтунда иштеген.. Бүгүнкү күндө Түндүк Азия жана Байкал аймактарын изилдөө Борборунда эмгектенет. Илимдин кандидаттык диссертациясын "Происхождение народа саха (по материалам исторических преданий)" аттуу темада 2004-ж коргогон. Изилдөөчү түрк элдеринин, анын ичинде саха-якуттардын этностук тарыхы боюнча оригиналдуу пикирлери менен айрымаланат. Анын енисей кыргыздары жана аларга кошуна жашаган туматтардын (тума уруулук бирикмеси) тууралу эмгектери бар. Туматтар енисей кыргыздарынын составдык бир бөлүгү болушкан.

2016-08-10 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10