Урология


Урология (грек тилинен οὖρον — заара жана - λογία — оқуу, илим) — клиникалық медицинанын сийдик бөлүп чығаруучу органдардын жана эркектин жыныс органдарынын ооруларын, алардын пайда болуу себептерин жана диагнозун қоюу, дарылоо, алдын алуу методдорун изилдөөчү тармағы.
Ал хирургиядан 20-қылымда бөлүнгөн. Азырқы урологиянын актуалдуу проблемаларынын бири — пиелонефрит, сийдик жолдорунун таш оорусу жана шишиги, бөйрөк ишинин начарлашы жана башқалар.

Уролог — сийдик бөлүп чығаруучу органдардын жана эркектин жыныс органдарынын ооруларын дарылоо, диагноз қоюу жана алдын алуу боюнча даярдалған адис-врач.

2016-08-10 84 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10