Универсал (артараптуу) юрисдикция


Универсал (артараптуу) юрисдикция – эларалык кылмыш-жаза укугундагы кылмыш үстүнөн мамлекеттин юрисдикциясын орнотууга жол берүүчү принцип, демек кайда тургандыгына, кайсы жерде кылмыш жасагандыгына карабастан, кылмышкердин жазага тартуулуусун камсыз кылуу. Ал принцип эгер анын аймагында жүргөн кылмышкер кылмыш жазасына тартылбаган болсо, катышуучу-мамлекет аны мындай жазага тартуу максатында башка катышуучусуна (албетте, ал тийешелүү өтүнүч менен кайрылса) табыштай турган «же чыгарып бер, же сотто» механизминин аракетине таянат. У. ю террорчулук кылмыштарга карата белгиленет.

2016-08-10 56 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10