Унаа каражаттык экспедиция келишими


Унаа каражаттык экспедиция келишими – бир тарап (экспедитор) акысын алуу менен экинчи тараптын (кардардын – жүктү жөнөтүүчүнүн же жүктү алуучунун) эсебинен У. к. э. к. аныкталган жүктөрдү ташып жеткирүүгө уюштурууга же жеткирүүгө милдеттенген келишим. У. к. э. к. экспедитордун жүктү өзү же кардар тандаган унаа жана жол менен жеткирүүнү уюштуруудагы, экспедитордун өзүнүн же кардардын атынан жүктүн жеткирилишин, жөнөтүлүшүн жана кабыл алынышын камсыз кылуу, ошондой эле ташып жеткирүүгө байланышкан башка милдеттери каралат. У. к. э. к. жүктү ташып жеткирүүдө зарыл керек болуучу кошумча кызмат көрсөтүү иретинде экспортко же импортко керектүү документтерди алуу, бажылык башка иштерди аткаруу: жүктүн санын жана абалын текшерүү, аны жүктөө жана түшүрүү, салык, жыйым, ж. б. боюнча кардарга жүктөлгөн чыгымдарды төлөө, аны тийиштүү жеринде кабыл алуу сыяктуу, ошондой эле келишимде каралган башка аткарымдарды жана кызматтарды аткаруу каралышы мүмкүн.

2016-08-10 64 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10