Улуу мамлекеттер


Улуу мамлекеттер – өзүнүн аскердик-саясий мүмкүнчүлүктөрүнө жараша эларалык жана эларалык - укуктук мамилелер тутумуна чечүүчү таасир берүүчү мамлекеттер. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийин БУУнун Коопсуздук Кеңешинин туруктуу мүчөлөрү: РФ (1991-жылдын 21-декабрына чейин – СССР), АКШ, Улуу Британия, Франция жана Кытай шарттуу түрдө У. м. болуп эсептелет. У. м-дин заманбап статусу мамлекеттердин эгемендүү теңчилдик принцибине карама-каршы келбейт, алардын эларалык турмуштагы анык саясий-укуктук маанисин чагылдырып турат. БУУнун Уставында бекитилген У. м-дин өзгөчө абалы алардын тынчтыкты жана жалпы коопсуздукту сактоодогу башкы жоопкерчиликтерин баса белгилеп турат. Ушул жооп-керчиликтерине байланыштуу У. м-дин бул өлкөлөрдүн БУУнун Коопсуздук Кеңешиндеги бир добуштуулук принцибинде бышыкталган өзгөчө укуктары бар.

2016-08-10 131 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10