Улуттук валюта тутуму


Улуттук валюта тутуму – өлкөнүн тышкы экономикалык байланыштарын камсыз кылуу үчүн валютанын иштөөсүнө түрткү берүүчү экономикалык, акча-кредиттик мамилелердин жыйындысы. У. в. т. төмөндөгү негизги элементтерди өзүнө камтыйт: улуттук валютаны, валюта корунун белгилүү бир көлөмү менен курамын, валюта теңдештигин, улуттук валютанын курсу менен анын аракет тартибин, валютанын өтүмдүүлүк шартын, накталай (жок) болуусун жана валюталык чектөөлөрдүн негизги түрлөрү менен усулдарын, эларалык эсептер менен анын түрлөрүнүн кредиттик жабдууларын колдонуунун иштеп жаткан режимин, өлкөнүн валюталык мамилелерин жөнгө салуучу улуттук органдар менен мекемелердин статусун, улуттук валюта жана алтын базарынын иштөө шартын.

2016-08-10 87 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10