Улуттук банктын ноталары


Улуттук банктын ноталары - Улуттук банк тарабынан кагазсыз формада чыгарылган жана акча-кредит саясатынын жүгүртүүдөгү акча массасын жөнгө салууга багытталган инструментикатары пайдаланылуучу, мамлекеттик кыска мөөнөттүү баалуу кагаздары.

Бир нотанын номиналдык наркы 10 000 сомду түзөт. Ноталар жүгүртүү мөөнөттөрү 7, 14, 28, 91, 182 күндүк болуп чыгарылат жана дисконт менен жайгаштырылат, ал эми номиналдык наркбоюнча төлөнөт. Ноталарды жайгаштыруу апта сайын өткөрүлүүчү аукциондордо жүзөгө ашырылат. Аукциондорго катышуу укугуна тике катышуучулар (Улуттук банк менен келишим түзүшкөн коммерциялык банктар ж. б.) Кыргыз Республикасынын Өкмөтү Улуттук банктын ноталары боюнча өзүнө милдеттенмелерди албайт.

Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын сайтынан

2016-08-10 79 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10