Укуктук жардам


Укуктук жардам – эларалык мамилелерде калыптанган бирден ашуун өлкөлөрдүн аймактарында процесстик аракеттерди жүргүзүүнү талап кылган кылмыш-жаза жана үйбүлөлүк, жарандык иштер боюнча өзара жардамдашуу тармагындагы мамлекеттердин кызматташуусунда колдонулуучу ченемдик жана уюштуруучулук-укуктук каражаттардын тутуму. Мындай тутумдун негизинде укук субъектерин коргоонун, ар түрдүү талаш-тартыштарды чечүү үчүн сот баскычтарынын компетенттүүлүгүн жана колдонулуп жаткан укук тутумдарынын аныктоону, чет өлкөлүк жарандардын, апатриддердин жана бипатриддердин процесстик укуктарын сактоону жөнгө салуучу У. ж. жөнүндө эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдер жатат, андай келишимдер менен ошондой эле артүрдүү документтердин (күбөлүктөрдүн, дипломдордун ж. б.) жарактуулугун таануунун, сот тапшырмаларын аткаруунун, талаш-тартыштар боюнча чечимдердин, документтерди жөнөтүүнүн, кылмышкерлерди өткөрүп берүүнүн (экстрадиция) ж. б. тартиби жөнгө салынат. КР У. ж. жөнүндө бир катар эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдердин катышуучусу болуп саналат.

2016-08-10 84 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10