Укуктук мамлекет


Укуктук мамлекет – мамлекеттин конституциялык-укуктук статусунун мүнөздөмөсү, ал мамлекеттин төмөнкү принциптерине сөзсүз баш ийүүсүн талаптайт: элдик эгемендүүлүк, мамлекет тарабынан адам укуктарынын жана эркиндиктеринин бузулгустугу, мамлекеттин конституциялык түзүлүш менен байланышы, баардык башка мыйзамдарга карата конституциянын артыкчылыгы, бийликтин бөлүнүшү жана У. м-тин уюштуруучулук негизи катары бийликтин жоопкерчилик институту, соттордун көзкарандысыздыгы, эларалык укукченемдердин улуттук укук-ченемдерден артыкчылык-туулугу. У. м. ошондой эле заманбап демократиялык укук теориясынын борбордук категорияларынын бири болуп саналат. КР конституциялык мыйзамдарына ылайык өзүн У. м. катары жарыялаган.

2016-08-10 107 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10