Уяткаруу чечими


Уяткаруу чечими – парламенттик өлкөлөрдө парламенттин өкмөттүн ишмердигине көзөмөл кылуусунун тариздеринин бири – депутаттардын конституцияда (парламенттин регламентинде) аныкталган санынан чыккан У. ч. көрсөтүлгөн жүйөлөр боюнча өкмөттүн отставкага кетүүсүн талап кылуу сунушу. Чечим кийин добушка коюлуу менен талкууланат. Парламенттин эң күчтүү көзөмөлдөнүүчү ыйгарым укугу. Адатта У. ч. – ошол эле депутаттар үчүн белгилүү мөөнөткө чейин ушундай чечимди киргизүүгө тыюу салуу, У. ч. көпчүлүгүнүн кол коюусун талап кылуу ж. б. шарттары менен катар макулдашылат, эскертилет. КР парламенти КР Өкмөтүнө ишеним көрсөтпөөсүн ишеним көргөзбөө жөнүндөгү токтомду кабыл алуу жолу менен билдирет. Ал КР ЖК депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүгү тарабынан козголот жана КР ЖК депутаттарынын 2/3 көбүнүн добушу менен кабыл алынат. КР ЖК КР Өкмөтүнө ишеним көрсөтпөө маселесин: сессиянын жүрүшүндө бир жолудан ашык, КР Өкмөтүнүн иштеринин Программасын жактыргандан кийин 1 жыл бою, Президенттик кезектеги шайлоолорго 6 ай калганда карай албайт.

2016-08-10 82 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10