Учтуу канат


Учтуу канат (Capoetobrama kuschakewitschi), (Kessel) - Кыргызстандын аймагында балким жоголуп кеткен түрчө болушу ыктымал.

Анча чоң эмес (18 см чейин), жону саргыч-жашыл, капталдары күмүштөй жылтылдаган ак түстө. Курсак сүзгүчтөрүнүн ылдый жагында кабырчыгы жок. Арка сүзгүчүнүн биринчи укуругу узун, жылмакай тикенек түрүндө .

Чүй дарыясынын Бишкек шаарына чейинки төмөн жагы .

Дарыялардын кумдуу тайыз жерлеринде жана майда таштуу, кумдуу булуң бурчтарында кездешет.

Кыргызстандын аймагында түрчө аз санда. Акыркы жылдары республиканын чегинде контролдук кармоого түшкөн эмес. ==Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)==Урук чачуу мөөнөтү апрелдин аягынан июлдун аягына чейин созулат. Уругун дарыянын жай аккан түбү кум-таштуу жерлерине таштайт. Ургаачыларынын денесинин узундугу 10,5-13,6 см, салмагы 20-40 г болгондо уруктарынан саны 2400 дөн 8800 даанага жетет. Негизинен детриттер менен азыктанат, алар менен курттар, острокоддор, курт-кумурскалардын личинкалары, балырлар да кошо жутулуп кетет. Промыселдик мааниге ээ эмес .

Белгисиз, балким Ташаткөл суу сактагычынын плотинасынын курулушу, дарыя суусунун булганышы, акклиматизанттардын басымы (элеотрис, жылаанбаш жана башкалар) болушу ыктымал. Асыроо. Асыралган эмес.

Коргоого алынган эмес.

Балык уулоону сүйүүчүлөргө тыюу салуу, сууларды булгануудан сактоо. Түрчөнүн санын жана сууларда таралышын, ошондой эле анын статусун тактоо зарыл.

2 CR: C. Кыргызстандын аймагында балким жоголуп кеткен түрчө болушу ыктымал.

2016-08-10 90 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10