Тышкы иштер министрлиги (тим)


Тышкы иштер министрлиги (тим) – аткаруу бийлигинин тышкы саясат чөйрөсүндө аткаруу-бөлүштүрүү милдеттерди ишке ашыруучу жана дипломаттык кызмат органдарынын бирдиктүү тармагын башкаруучу органы. КР ТИМ КР Конституциясында КР Президентине бекитилген маселелер боюнча, болбосо КРдин башка укуктук ченемдерине ылайык КР Президентине баш иет. КР тышкы саясий курсун ишке ашыруу жана миграция боюнча мамлекеттик башкаруу ишмердигин жүзөгө ашырат. КР министрлиги, чет өлкөлөрдөгү дипломаттык өкүлчүлүгү жана консулдук мекемелери, КР эларалык уюмдардын алдындагы өкүлчүлүктөрү, КР аймагындагы ТИМдин өкүлчүлүктөрү жана ага баш ийген уюмдар дипломаттык кызмат органдарынын тутумуна кирет.

2016-08-10 86 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10