Тыңчы (аскер шпиону)


Тыңчы (аскер шпиону) – душманынын аскерлери жайгашкан жерде же алардын ооругунда жашыруун чалгындоо иштерин жүргүзгөн адам. Согуштан жапа чеккендерди коргоо жөнүндө 1949-жылдагы Женева конвенциясына 1-Кошумча протоколунун 46-статьясында «тыңчылык кылып жүргөн мезгилинде каршы тараптын колуна түшкөн куралдуу күчтөрдүн курамына кирген адам аскер туткунунун статусуна ээ болбойт, аларга шпион катары мамиле жасалат» деп белгиленген. IV Гаага конвенциясынын 30-статьясына ылайык «жеринде кармалган тыңчы алдынала сотсуз жазалоого жол берилбейт». Өз аскерине кайтып келатып туткунга алынган Т. өзүнүн мурда Т. катары жасаган иш-аракети үчүн эчкандай жоопкерчиликке тартылбайт.

2016-08-10 44 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10