Тынчтыкта жанаша жашоо


Тынчтыкта жанаша жашоо – коомдук түзүлүштөрүнө карабастан мамлекеттердин ортосундагы мамилелердин тиби, ал төмөнкүлөрдү болжолдойт: талаш маселелерди согушсуз чечүүнүн каражаты катары күч колдонуудан же күч менен коркутуудан баш тартууну, аларды сүйлөшүүлөр жолу менен чечүүнү, бири-биринин ички иштерине кийлигишпөө жана мыйзамдуу таламдарын эсепке алуу, элдердин өз тагдырларын өз алдынча чечүүлөрүнө укук берүү, мамлекеттердин эрктүүлүгүн, аймактык бүтүндүгүн жана алардын чек араларынын бузулгустугун урматтоо, толук тең укуктуулуктун жана өз ара пайданын негизинде кызматташуу, жалпы таанылган принциптердин жана эл аралык укуктун ченемдеринин, түзүлгөн эл аралык келишимдерден келип чыгуучу милдеттенмелерди ак ниеттүүлүк менен аткаруу.

Кыргыз адабияты: энциклопедиялык окуу куралы. Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, - Б.: 2004

2016-08-10 37 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10