Тыйын


ТЫЙЫН – жүгүртүү жана тейлөө каражаты катары колдонулуучу металлдан жасалган акча белгиси. Биринчи тыйындар биздин заманга чейинки 7-кылымдан баштап белгилүү. Бир эле мезгилде тарыхый, жазма жана буюм эстелиги катары маалымат берет. Тарыхый изилдөөдө эстеликтин мезгилин аныктайт, тыйындын салмагы, номиналы (баасы) өлчөм-чен тууралуу маалымат берет,

Жасалган материалына жараша коомдун өнүгүш деңгээлин аныктоого мүмкүндүк берет, тыйындагы жазуу аркылуу палеографияга, лингвистикага байланыштуу маалыматтарды алууга болот, тыйындагы сүрөттөр археологдор, этнографтар, искусство таануучулар үчүн табылгыс булак, тыйындагы өзгөрүүлөр (бузулушу, типтеринин өзгөрүшү, кошумча белгилердин коюлушу) акча реформалары, саясий-экономикалык баш аламандыктар жөнүндө кабар бериши мүмкүн.

Тыйын картографиясын түзүү, тыйын казналарын анализдөө – айрым аймактардагы соода байланыштарын билүүгө жол ачат. Тарых илиминин бир бөлүгү болгон нумизматика илими. тыйындын тарыхын изилдейт. Тыйынды окуп үйрөнүү геральдика, сфрагистика менен тыгыз байланыштуу.

"Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия" Бишкек 2003.
"Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору"
"И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик Педагогикалык университети"
"Башкы ред. Ү. А. Асанов, жооптуу ред. А. А. Асанканов".
"Ред кеңеш: Ө. Ж. Осмонов (төрага) Т. Н Өмүрбеков"

2016-08-10 234 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10