Туз кеберлери


Туз кеберлери – жылуулук берүүчү жана алмашуучу аппараттар бетинде пайда болгон катуу катмарлар. Химиялык курамы: карбонаттык (кальций жана магний карбонаттары CaCO3, MgCO3), сульфаттык (CaSO4) жана силикаттык (кальций, магний, темир, алюминий силикаты) болот. Т. к. курамында негизинен натрий (65-70%), магний (20-25%), кээде калий (15-20%) жана кальций сульфаттары болот. Т. к. аппаратта жылуулук өткөрүүнү начарлатат, кыш менен шыбактын бири бирине жабышчактык күчүн азайтып, структурасын бузат. Т. к. жоюу же азайтуу үчүн мүмкүн болушунча сульфат туздары аз болгон чопо, суу, көмүр жана газдар пайдалануу, кышты мүмкүн болушунча жогорку темп-рада (1000-1050оС) бышыруу, кыш жасалуучу ылайга кадимки арык кумун (5,5% чейин) кошуу керек.

2016-08-10 77 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10