Туурасуу көрүстөнү


Туурасуу көрүстөнү

Туурасуу көрүстөнү – биздин заманга чейин 1-миң жылдыкка таандык эрте көчмөнуруулардан калган археологиялык эстелик. Эстелик Ысык-Көл облусунун Тоң жана Туурасуу дарыяларынын кошулушундагы тектирде жайгашкан. Көрүстөн топурактан жана таштан үйүлгөн жарым шар түрүндөгү -12 дөбө-мүрзөдөн турат. Алардын диаметрлери 10-30 м, бийиктиги 0,70-2 м. Чоң дөбө мүрзөлөрдүн айланасында майда мүрзөлөр жайгашкан. Мүрзөлөрдөн маркумга арналган карапа идиштер, колдон жасалган шакекчелер, шурулар, кооздук үчүн жукартылган алтындан жасалган буюумдар (алтын жейрен, алтын шакек, колого алтын жалатылган кур тогоосу, карышкырдын сүрөтү түшүрүлгөн жаа бастырмасы) табылган.

2016-08-10 33 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10