Туруктуу органикалык бирикмелер


Туруктуу органикалык булгоочу бирикмелер - (ТОБ) (орусча. Стойкие органические загрязнители, сокращенно СОЗ, редко — «Грязная дюжина»), ((англ. persistent organic pollutants — POP). Оойлук менен химиялык ажыроого учурабаган, органикалык бирикмелер.
Бул заттардын айлана-чойрого, жаратылышка жана адамдын организмине тийгизген таасирин окумуштуулар изилдеп чыгышып 2001-жылда бугу айынын 23-куну бул заттар колдонбоо тууралуу Стокгольм конвенциясы|Стокгольм конвенциясы талкуулануп, расмий турдо 2004-жылдын Бугу айынын 17синде оз кучуно кирген.

2016-08-10 248 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10