Турган ордунан жылдырмай


Оюнчулардын саны: 2—10 киши. Оюн аянтчада, сахнада, спорттук бөлмөдө өткөрүлөт.

Оюнчулар экиден болушуп, бир-бирин карашып турушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар бир бирин он колдору менен кармашышып, буттарын желкелеринин ээнинчелик коюшуп, кармашкан колдорун коюп жиберишпестен турган ордуларынан жылмышпай тартышып ордуларынан жылдырышууга аракеттенишет. Оюнчулар бир бирин турган ордуларынан жылдырышкандан кийип, аттандаштары менен алмашышып, оюнду каалашкан убакытка чейин улантышат. Көп атаандаштарын ордунан тартып жылдыргн оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Кармашкан колдорду коюп жиберүүгө, экинчи колдору менен жардам берүүгө, бир бирине жакын турууга, тоскоолдук кылууга болбойт.

Оюнда күчкө, ийилчээктикке тарбиялайт, тырышчаактыкка, туруктуулукка үйрөтөт.

2016-08-10 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10