Туракжай укугу


Туракжай укугу – 1) туракжай фондун пайдалануу боюнча мамилелерди теске салуучу укуктук ченемдердин жыйындысы. КР Т. у. укуктун өзалдынча тармагы эмес, жана өзүнүн мааниси боюнча «туракжай мыйзамы» деген түшүнүккө туура келет. Т. у-нун негизин жарандык укуктун (туракжайларын жалдоо жана ижарага алууда мүлктүк мамилелер) ченемдери түзөт, ошентсе да, мында административдик-укуктук (туракжай фондун кайтарууну уюштуруу) ченемдери, үйбүлөлүк укуктун (туракжай ээсинин үйбүлө мүчөлөрүнүн укуктары) ченемдери маанилүү роль ойнойт, 2) тийиштүү окуу сабагы.

2016-08-10 81 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10