Туракжай ээлик паспорту


Туракжай ээлик паспорту – кондоминиум кыймылсыз мүлктүн бирдиктүү топтому катары катталгандыгы, ошондой эле кондоминиумдагы кыймылсыз мүлккө карата укук жана ал боюнча бүтүмдөр жөнүндөгү ырасмий документ. Т. э. п. накта ченөөнүн жана архитектура жана шаар куруу органдары, жерди пайдалануу жана жер байлыгы боюнча, мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча органдардын берген маалыматтардын негизинде аймактык же жергиликтүү техникалык каттоо бюросу тарабынан түзүлөт. Ал (кондоминиумду башкаруу таризине жараша) туракжай ээсинде, тапшырыкчылар же шериктештик кызматтарында сакталат.

2016-08-10 36 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10