Туракжай


Туракжай – конституциялык укукта атайын адамдын эркин жашоосуна эсептелген даректик-географиялык чектерин үй аныктаган, тандалган орунду түшүндүрүүчү аталгы. Конституциялык укуктук түшүнүк. «Т.» «жашоочу жай» дегенден кеңири түшүнүк, анткени ал турак үй, квартира, алардын бөлүнгөн бөлүктөрүн эле эмес, демейде жашоо үчүн пайдалануучу жайларды (бозүй, алачык, сыгаан чатырчаларын ж. б. у. с.) өзүнө камтыйт. Чет өлкөлүк сот тажырыйбасы кээде кайтаруудагы Т-ды, алар адамга туракжай катары кызмат кылса, колдо жасалган алачыктарды жана башка курулуштарды да кошот. Ошол эле убакта адамдын убактылуу (мейманкана, оорукана) же ыктыярдуу эмес болуусуна (түрмө) эсептелген жайлар Т. болуп эсептелбейт. КР Конституциясына ылайык Т. колтийгис.

2016-08-10 86 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10