Тундуруу


Тундуруу – суюк чөйрөдө эрибей, аралашып жүргөн катуу затты оордук күчүнүн таасири астында чөктүрүү. Т. ылдамдыгы суюк чөйрөнүн жана аралашып жүргөн катуу заттар физ. касиеттерине (тыгыздык, илээшчектик) жана катуу фазанын кесек же майда абалда болуусуна жараша болот. Эгерде суюк чөйрө менен катуу фаза тыгыздыгы боюнча кескин айырмаланышса Т. ылдамдайт, айырма аз болсо басаңдайт. Катуу заттар, оор, кесек, чоң өлчөмдүү бөлүкчөлөр тундуруу учурунда тез эле чөкмөгө айланат. Аппарат түбүндө чөкмөлөр катмарлары пайда болот. Эң жеңил жана майда бөлүкчөлөр суспензия түрүндө калкып калат. Калкып жүргөн катуу затты чөктүрүп, тунук суюктук алыш үчүн суспензияга коагулянттар кошулат. Т. турмуш тиричиликте, өнөр жайда суулар, суспензия түрүндө пайда болуучу продуктулар тазалоо, ажыратуу, катуу заттар курамын аныктоодо колдонулат.

2016-08-10 72 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10