Туюк коргошун кени


Туюк коргошун кени Чүй облусунун Ысык-Ата районунда, Ивановка кыштагынын түштүк тарабында, Кыргыз Ала-Тоосунун түндүк капталындагы Туюк суусунун өрөөнүндө. Кен илгертен белгилүү (байыркы кен казындылары бар). Кен аймагында протерозойдун аягында пайда болгон серицит-көмүрлүү кристаллдык акиташ тектери жана аларды жиреп чыккан каледондун гранит-диорит интрузиясы жатат. Алар майда тектоникалык жылышуу жаракалары менен тилкеленип, руда тарамдарынын пайда болушуна шарт түзгөн. Кен интрузия массивинин акиташ теги менен кошулган жериндеги тектоникалык жаракалар зонасында топтолгон. Руда тулкулары негизинен жалпак линза сымал болуп, гранит-диориттердин лимониттешкен зонасындагы кварцтуу брекчиядан турат. Айрым руда тулкусунун узундугу 300–1100 м, калыңдыгы 1,5 мге чейин. Кендин курамында арсенопирит, галенит, церуссит, халькопирит, скородит, висмутит ж. б. минералдар кездешет. Руда тулкуларындагы металлдардын өлчөмү: коргошундуку – 0,03–9,1%, цинктики – 0,02–1,9%, мышьяктыкы – 0,02–2,0%, алтындыкы – 0–36,4 г/т, күмүштүкү – 1,0–200 г/т. Кендин ресурсу: коргошундуку – 40 – 60 миң т, цинктики – т 20–30 миң т, күмүштүкү – 250–350 т, алтындыкы – 8–10 т.

2016-08-10 73 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10