Трудовой флюорит кени


Трудовой флюорит кени Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунда, Жыланды суусунун өрөөнүндө, Эңилчек суусунун куйган жеринен 5 км түштүк-чыгышта. Сары-Жаз геол. чалгындоо экспедициясы изилдеп, 1989-ж. запасын бекиткен. Комплекстүү калай-вольфрам кенинин аймагында гидротермдик флюорит минералдашуусу кеңири таралган. Флюорит майда жана ири кристаллдуу, кристаллдарынын өлчөмү 1,5–3 см, жаракалуу, жашыл, ачык көк, сыякөк түстө. Флюорит уя, тарамча–чачынды түрүндө таралган. Комплекстүү рудалардагы флюориттин орточо өлчөмү 13,24%. Запасы С1 категориясы боюнча 192 миң т, С2 – 356 миң т.

2016-08-10 31 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10