Трубецкой Сергей Николаевич


Трубецкой Сергей Николаевич (1862–1905) – орус философ-идеалисти.

1885-жылы Жогорку окуу жайын бүтүрүп, Москвадагы университетте окутуучу болуп иштей баштаган. Философия профессору жана Москва Университетинин шайланган биринчи ректору.1900–1905-жылдары «Философиянын жана психологиянын маселелери» деген журналдын редактору болгон). Мээсине кан куюлушуп кайтыш болгон.

Орус философу В. С. Соловьёвдун жолун жолдоочу, Трубецкий философия жана диндердин ара байланышына жана өз ара байланышына, христиандык дин окутуучун талдаганга жана ошондой эле өлбөстүк суроолоруна өзгөчө көңүл бурган Киреевскийдин, Хомяковдун, Соловьевдун көз-караштарына кошулган. Чексиздик Трубецкойдун түшүнүгү боюнча, сезимдердин кудайга багытталган формалары. Антикалык философия боюнча дагы көптөгөн эмгектерди жараткан.

2016-08-10 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10