Травление


Травление – тереңдетилген гравюрада жана көркөм литографияда графиканын каалаган чыгармасын басылмада алуу максатында литографиялык ташты, металл пластикасын, тактаны кайра иштетүү. Иш аткарылып жаткан учурда Т. гравюра үчүн эң узак жана өтө маанилүү баскыч болуп эсептелет. Эреже катары, сүрөтчү мурда даярдап алган тактаны бир нече жолу кислотага малып кайра алат, мунун негизинде тактанын үстүңкү бетинде басылганда из калтыруучу майда чуңкурлар, тегиз эместиктер пайда болот, к. Тереңдетилген гравюра макаласын. Т-нын конкреттүү натыйжалары негизинен тереңдетилген гравюранын өзүнүн техникалык ыкмаларына көз каранды, (к. офорт, Акватинта, Жумшак лак, Карандаш манерасы, Резерваж, Лавис, Күкүрт, Түс макалаларын. Сүрөтчү Т. процессин кислотага туруктуу лак менен жетиштүү иштетилген деталдарды кыруу жолу менен башкарып турат жана сыноочу басылыштар менен иштин жүрүшүн текшере алат. Гравюралык тактадан айырмаланып, Т. литографиялык таштын үстүндө көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөрдү калтырбайт, к. Литография макаласын.

2016-08-10 53 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10