Трансулуттук өнөржайлык-каржы топтор (өкт)


Трансулуттук өнөржайлык-каржы топтор (өкт) – катышуучуларынын арасында КМШга катышуучу-мамлекетинин юрисдикциясында турган юридикалык жактары бар, көрсөтүлгөн мамлекеттердин аймактарында өзгөчөлөнгөн бөлүмдөрү бар, же болбосо алардын аймактарында капиталдык салымдарды ишке ашырып жаткан өнөржайлык-каржы топтор. Т. ө-к. т. өкмөттөр аралык макулдашуунун негизинде түзүлгөн учурда ага эларалык ӨКТ статусу ыйгарылат. Анын катышуучулары үчүн улуттук режим өкмөттөр аралык макулдашууларда, ал эми бажылык режим КР бажы мыйзамдарында каралган.

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10