Транспалантация


Транспалантация (лат. transplantare – көчүрүп жалгаштыруу) – органдарды жана/же ткандарды тигил же бул организмдин денесинин башка бөлүгүнө көчүрүү. Донорлордон же өлүктөн органдарды жана/же ткандарды Т-лоо башка медициналык каражаттар бейтаптын (реципиенттин) өмүрүн сактап калууну кепилдей, же болбосо анын ден соолугун калыбына келтире албаган учурларда гана колдонулушу мүмкүн. Донордун органдарын жана/же ткандарын алууга дарыгер-адистердин консилиумунун корутундусу боюнча – анын ден-соолугуна олуттуу зыян келтирбеген учурларда гана жол берилет. Органдарды жана/же ткандарды Т-лоого донордун макулдугу жана эреже катары, реципиенттин макулдугу менен гана жол берилет. Кишинин органдары жана/же ткандары соода-сатыктын предмети болуусу мүмкүн эмес. Кишинин органдарын жана/же ткандарын сатуу-сатып алуу, ошондой эле ал аракеттерди жарнамалоо КР мыйзамдарына ылайык кылмыш-жаза жоопкерчилигине кириптер кылат. Төмөндөгүлөрдүн органдарын жана/же ткандарын Т. үчүн алууга жол берилбейт: а) 18 жашка чыга элек (каракуш мээсин көчүрүүдөн башка учурларда) же болбосо белгиленген тартипте жөндөмсүз деп табылган донордун, б) реципиенттин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирүүчү илдет менен ооруган адамдын, в) реципиентке кызматы жана башка жагдайда көзкаранды адамдын. Т. адамды кайра өндүрүүгө тийешеси бар, өз ичине репродуктивдик ткандарды көчүрүү (ума клеткасын, ирендикти, жумурткаларды жана эмбриондорду) иши болуп саналбайт.

2016-08-10 47 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10