Трансферт


Трансферт (фр. transfert – көчүрүү, которуу) – 1) бир өлкөдөн башкасына чет өлкөлүк валютаны же алтынды которуу, 2) бир жактын экинчисине ысымы жазылган баалуу кагаздарга (акция, вексель, облигация, чектер) ээлик кылуу укугун берүү, 3) эларалык макулдашуулардын негизинде мамлекеттер ортосунда калк алмашуу, жарандыкты автоматтык өзгөртүү, 4) КРде бюджеттик чөйрөгө колдонулуучу «Т.» түшүнүгү бир деңгээлдеги бюджетке башка деңгээлдеги бюджеттен каражат которуу катары пайдаланылат. Азыркы кезде Т. деп иш жүзүндө борбордук деңгээлде бөлүштүрүлүүчү аргандай төлөмдөр түшүнүлөт.

2016-08-10 56 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10