Товарларды экспорттоо


Товарларды экспорттоо – товарлар, аларды кайра ошол аймакка ташып кирүү милдеттенмесисиз КР бажы аймагынан сырткары жактарга ташылып чыгылган бажы режими. Т. э. КР бажы мыйзамдарында каралган экономикалык саясат чараларын жана башка талаптарды аткаруу менен, ташып чыгуу бажы жыйымдарын төлөгөндөн жана башка бажылык төлөмдөрдү төккөндөн кийин ишке ашырылат. Товарларды бажы тартибинде чыгарганда алар КР бажы аймагынан сырткарыга, товарлардын табигый жышылуусунан жана ойдогудай ташуунун жана сактоонун натыйжасындагы сүрүлүүлөрдөн башка эчбир өзгөрүүсүз, бажы жарнагы кабыл алынган күнкү абалындай ташылып чыгып кетүүсү тийиш

2016-08-10 31 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10