Товарлар


Товарлар – 1) кандай гана болбосун эмгектин үзүрү жана баяндалышы, а. и. чийкизат, буюмдар, жабдуулар жана катуу, суюк жана газ түрүндөгү заттар, электр кубаттуулугу, ошондой эле эгер андай коштолуучу кызмат көрсөтүүлөрдүн наркы товарлардын өздөрүнүкүнөн ашпаса, товарларды алып кетүүгө коштолуучу кызмат көрсөтүүлөр, 2) бажы укугунда мамлекеттик жана бажы чегаралары аркылуу ташылып өтүлүүчү, тышкы соода-сатыктын же алмаштыруунун (бартердин) объекттери болуп саналган буюмзаттар. Алар экспорттук, импорттук же транзиттик болушу мүмкүн. Максаттарына байланыштуу бажы чегарасындагы ары-бери ташылып өтүлүүчү Т. коммерциялык жана коммерциялык эмес болуп бөлүнүшү ыктымал.

2016-08-10 70 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10