Товардык белги


Товардык белги – бир жеке жана юридикалык жактардын бир өңчөй товарларын жана кызмат көрсөтүүлөрүн башка жактардын товарларынан жана кызмат көрсөтүүлөрүнөн айырмалоого жөндөмдүү энбелги. Каттоодон өткөрүлгөн Т. б-ге Т. б-нин артыкчылыгын, Т. б-нин ээсинин күбөлүктө көрсөтүлгөн товарларга карата өзгөчө укугун тастыктоочу күбөлүк берилет. Т. б. катары сөз түрүндөгү, сүрөтү тартылган жана башка өлчөмдүү энбелгилер жана алардын айкалышы катталышы мүмкүн. КРде Т. б-ни укуктук коргоо анын мамлекеттик каттоодон өткөрүлүшүнүн негизинде интеллектуалдык менчигин жөнгө салуучу мыйзамдарга ылайык берилет.

2016-08-10 34 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10