Товар (жумуш кызмат көрсөтүү) жөнүндө маалымат


Товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) жөнүндө маалымат – тандап алуу мүмкүнчүлүгүн камсыз кылуучу маалымат. Товар (жумуш, кызмат көрсөтүү) тууралуу сөзсүз түрдө камтыла турган маалыматтар: товардын (жумуштун, кызмат көрсөтүүнүн) негизги керектөө касиеттеринин тизмеси, милдеттүү талабы товарлар шайкеш келүүгө тийиш болгон стандарттардын аталышы, даярдоочунун кепилдик милдеттенмеси, товарды (жумушту, кызмат көрсөтүүнү) коопсуз пайдалануу эрежелери менен шарттары, оңдоо иштерин жүргүзүүчү уюмдардын дареги, кызмат кылуу мөөнөтү, зарыл техникалык документациялар.

2016-08-10 97 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10