Товар кредити


Товар кредити – КР жарандык укугунда кредиттик келишимдин бир түрү, ал тектеш белгилер менен аныкталган буюмду бир тараптын экинчи тарапка берүү милдетин карайт (Т. к. келишими). Ага эгерде ушундай келишим менен башкача каралбаса жана милдеттенменин мазмунунан келип чыкпаса кредиттик келишим жөнүндө жарандык мыйзамдардын жоболору колдонулат. Берилүүчү буюмдардын саны, ассортименти, комплектүүлүгү, сапаты, идиши жана/же таңгагы жөнүндө шарттар эгерде Т. к. келишиминде башкача каралбаса товарларды сатып алуу-сатуу келишими жөнүндө эрежелерге ылайык аткарылууга тийиш.

2016-08-10 41 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10