Торайгыр


Торайгыр

Торайгыр–Ысык-Көл өрөөнүндөгү суу. Узундугу 30 км, алабынын аянты 175 км2.Күнгөй Ала-Тоонун батыш бөлүгүнүн түштүк капталдарынан башталып, Торайгыр кыштагынан 2 км түштүгүрөөктө көлгө жетпей соолот. Жалпы узундугу 90 км болгон 22 куймасы бар, ирилери–Түзашуу (10 км),Күүлдөк (13 км ), Кызылбулак (13 км ).Кар (90%) жана жамгыр (10%) сууларынан куралат. Апрель–август айларында кирип, сентябрь–мартта тартылат. Көп жылдык орточо чыгымы 0,83 м3 /с е к, май айында суусу мол болуп, орточо чыгымы 1,40 м3/сек, январь–марттарда суусу тартыш келип, орточо чыгымы 0,45 м3/се кга жетет. Байкалган эң көп чыгымы 44,4 м3/сек. Айрым жылдары кышкысын соолуп калат. Суусу дээрлик сугатка пайдаланылгандыктан, андан 2,30 м3/сек суу өткөрүүчү 3 канал чыгарылган. Боюнда Торайгыр кыштагы жайгашкан.

2016-08-10 75 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10