Топуракты таш менен уруп чаңытуу


Оюнчулардын саны 2—3 киши.

Оюн аянтчада өткөрүлөт.

Оюнда таштар колдонулат.

Оюнчулар топурак үйүшүп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар кезектери келгенде, колдорундагы таштары менен топуракты урушуп чаңытууга аракеттенишет. Оюн 2—3 жолу кайталанышы мүмкүн. Таш менен топуракты уруп катуу чаңыткан оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Топуракты таяк менен уруп чаңытуу, топуракты бут менен тебип чаңытуу, ылайды таш менен уруп чачыратуу, ылайды кетмен менен уруп чачыратуу.

Бир бирине тоскоолдук кылууга, жакын турууга, башка оюнчу үйгөн топуракты урууга болбойт.

Оюнчулар топурак үйүлгөн жерден алысыраак турушу керек.

Оюнда күч тарбияланат.

2016-08-10 45 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10