Топурак анализи


Топурак анализи – топурак курамын, касиетин жана сапатын аныктоо. Мында механикалык, химиялык, минералдык жана микробиологиялык анализ жүргүзүлөт. Механикалык анализде топуракта түрдүү чоңдуктагы ар башка зат болушу аныкталат, көзөнөкчөлөрү ар турдуу болгон калбыр, электер колдонулат. Химиялык анализде топурак химиялык, курамы, микро - жана макро элементтер (C, N, Si, Fl, Fe, Cu, Mg, P, S, K, Na жана башка)саны, элементтер топуракка сиңимдүүлүгү, топуракта оңой эрип, өсүмдүктөргө жеңил сиңүүчү бирикмелери такталат. Минералдык анализде химиялык элементтер кандай минерал түрүндө бириккендиги аныкталат. Микрофлоралык курамы микробиологиялык анализ аркылуу аныкталат. Курамы жана касиети боюнча топурак ар түрдүү болгондуктан талаадан алынып анализденүүчү топурак орточо курамга туура келиш керек.

2016-08-10 160 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10