Тоолук-Саргата ойдуңу


Тоолук-Саргата ойдуңу Ички Теңир-Тоодо Кетмен-Төбө өрөөнүндө жайгашкан. Узундугу 40 км, таманынын эң жазы жери 6 км. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 1500–2200 м, эң жапыз жери 1100 м (Саргата кыштагы.), бийик жери 4041 м (Суусамыр кырка тоосунда). Суусамыр кырка тоосунун түштүк этегинде чыгыштан (Тер-Жайлак ашуусунан, бийиктиги 2476 м) батышты (Торкен — Ничке-Сай суу бөлгүчүнө чейин) карай созулуп, Торкен, Тоолук сууларынын ортоңку агымындагы жана алардын куймаларындагы бир нече туюк ойдуңдарды камтыйт. Түштүгүндөгү Нарын дарыянын өрөөнүнөн орто бийик (1600– 3105 м) тоо аркылуу бөлүнөт. Чыгышы Тоолук, батышы Саргата ойдуңу деп аталат. Саргата Суусамыр кырка тоосунун тармактары аркылуу Кышан-Суу, Бел-Алды, Тоолук — Туздуу-Суу, Зындан, Мазар-Суу өрөөндөрүнө бөлүнөт. Ойдуңдун таманы тектирлүү.
Климаты кургакчыл, континенттик, январдын орточо. температурасы —15°С, июлдуку 14°С, жылдык жаан-чачыны 300 мм.
Ойдуңга талаа жана бадал-токой аралашкан шалбаалуу талаа (2800 мге чейин), андан жогору субальп жана альп шалбаасы мүнөздүү. Чарбада жайыткатары пайдаланылат. Ойдуң аркылуу автомобиль. жолу өтөт.

"Кыргызстандын географиясы. Мамлекеттик тил коммиссиясы". Бишкек-2010

2016-08-10 59 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10