Тоң жерден тайгаланып түшүү


Оюнчулардын саны 5—10 киши.

Оюн тайгак дөбөдө, дөңдө өткөрүлөт.

Оюнчулар тайгаланып түшчү дөңгө чыгышып, бир биринин артынан бир катар болуп турушуп, оюндун шарты жөнүндө сүйлөшүп алышат.

Оюнчулар биринин артынан бири жылгаяк тап түшүшөт. Оюн, оюнчулардын каалаган убактыңа чейин уланат. Дөңдөн алыстыкка жылгаяктап барган оюнчу, оюндун жеңүүчүсү болот.

Түз жерде тайгалануу.

Бир оюнчу тайгаланып дөңдөн түшүп, болмоюнча, экинчи оюнчуда тайгаланууну баштоого, бир бирине тоскоолдук кылууга, оюндун кезегин бузууга болбойт.

Оюн өткөрүлүүчү жер башка буюмдарсыз болушу керек.

Оюнда күч тарбияланат, тайгалануунун ыкмаларын, чечкиндүүлүккө, тең салмакты сактоого үйрөтөт.

2016-08-10 87 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10