Тоң минералдуу суусу


Тоң минералдуу суусу

Кереге-таш жылуу суусу-Ыссыккөл облусунун Тоң районундагы дарылык касиети бар радондуу арашан булак Бөкөнбаев кыштагынан 28 км түштүк тарапта, Тескей Ала-Тоонун түштүк капталындагы Жылуусуу өрөөнүндө, деңиз деңгээли 3040м бийиктикте жайгашкан. Жергиликтүү элге илгертен белгилүү.1915-ж. геологиялык маалымат берилген. Суу палеозойдун башталышында пайда болгон порфилүү граниттердин арасындагы тектон жаракалардан грифон түрүндө атырылып чыгат. Суу тузсуз, даамсыз, күкүрттүү суутек жыттанат. Составы боюнча сульфат-хлорид-натрий-кальцийлүү. Суунун жалпы минералданышы 900-1200 мг/л. Суу муун, нерв, тери жана гинекология ооруларын киринүү жолу мене дарылоого жарамдуу.

2016-08-10 65 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10