Толук шериктештик


Толук шериктештик – чарбакер шериктештик, анын катышуучулары (толук шериктештер) алардын ортосунда түзүлгөн келишимге ылайык шериктештиктин атынан ишкердик иш кылышат жана анын милдеттенмелери боюнча өздөрүнө тийешелүү мүлктөрү менен жоопкерчилик тартышат. Жак бир гана Т. ш-тин катышуучусу боло алат. Т. ш-тин фирмалык аталышында анын баардык катышуучуларынын ысымдары (аталыштары) жана «Т. ш.» деген сөз, же анын бир же бирнече катышуучусунун аты (аталыштары) «жана компания», жана «Т. ш.» деген сөз болуусу тийиш. Анын катышуучуларынын баары кол койгон келишимдин негизинде түзүлөт жана иш жүргүзөт. Т. ш-тин ишин башкаруу анын баардык катышуучуларынын макулдугу менен ишке ашырылат (уюштуруу келишиминде көпчүлүк добуш менен чечим кабыл алуу жагдайлары да каралышы мүмкүн). Т. ш-тин катышуучулары шериктештиктин милдеттенмелери боюнча өздөрүнүн мүлктөрү менен ортоктош субсидиярдык жоопкерчилик тартышат.

2016-08-10 260 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10