Толук эмес жумуш убактысы


Толук эмес жумуш убактысы – жумушчулардын ушул катмары, же эмгектин белгилүү шарттары үчүн узактыгы мыйзамда белгиленген ченемге каршы кыскартылган жумуш убактысы. Кыскартылган жумуш убактысынан айырмалуу Т. э. ж. у. анын толук ченеминин бир бөлүгү болуп саналат. КР эмгек мыйзамдарына ылайык толук эмес жумуш күнү же толук эмес жумуш жумалыгы тараптардын жумушка алуу учурунда жана андан кийинки макулдашуулары боюнча аныкталат. Келишим белгилүү же белгисиз мөөнөткө түзүлүүсү ыктымал. Кошбойлуу, 14 жашка чыгалек баласы (16 жашка чейинки майып баласы), анын ичинде анын багуусунда, оорулуу үйбүлө мүчөсүн (медициналык корутундуга ылайык) багып аткан кишиси бар аялдардын өтүнүчү боюнча администрация аларга Т. э. ж. у. белгилеп берүүгө милдеттүү. Т. э. ж. у. ички эмгек тартибинин эрежелеринде же жалдоочунун графигинде аныкталган күндөлүк жумуш күнүнүн ченеми кыскарат. Мындай шарттарда эмгек акы иштеген жумуш убактысына же өндүрүп чыгарганына жараша жүргүзүлөт. Т. э. ж. у. шарттарында иштөө жумушчу үчүн жыл сайынкы эмгек эс алуусунун узактыгына, эмгек жылдарын эсептөөгө жана башка эмгек укуктарына таасир этпейт.

2016-08-10 188 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10