Толуил кислоталары


'Толуил кислоталары – (метил бензойк-талары), СН3С6Н4СООН түссүз кристаллдар мол. масс . 136,14. 3 изомери белгилүү (о, ' м' , n' ), сууда аз, спирт, эфир, хлороформдо жакшы эрийт. о-Т. К. балкып эрүү t 107оС, 112о, 178оС. Т. к. ксилолду же метилалкилбензолду азот к-тасы, хром ангидриди же калий перманганаты менен окистендирүүдөн ошондой эле диазо жана металл орг. бирикмеден алынат:

Т. к. жөнөкөй майлуу ароматтык карбон к-тасыда, мисалы, фенилуксус к-сы (С6Н5СН2СООН) тиешелүү. Бул кислоталар сууда аз эрийт, орг. эриткичтерде жакшы эрийт, балкып эрүү t 760С. Ал бензилхлориди, калий цианиди менен өз ара аракеттенишкенде жана андан ары бензилцианидин С6Н5CH2CN суюлтулган азот к-сы менен гидролиздегенде пайда болот о-Т. к. дары-дармектер, Т. к. бензилпеницилин алууда баштапкы сырье катарын колдонулат. м-Т. к-тасы - аналитикалык химияда кальцийден стронцийди бөлүп алууда колдонулат. п - Т. к. этил эфири жыпар жыттуу зат.

2016-08-10 63 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10