Толубаев Асаналы


Толубаев Асанаалы – мамлекеттик жана коомдук ишмер, ВКП(б)нын 18 съездинин делегаты (1939), Кыргыз ССР Жогорку Советинин Президиумунун төрагасы (18. 6. 1938 – 22. 3. 1943), Кыргыз ССРнин республикалык маанидеги персоналдык пенсионери (1952).

Толубаев Асанаалы 1896-ж. Россия империясы, Жети-Суу облусунун Пишпек уездине караштуу Чала-Казак айылында (азыркы Кызыл-Аскер, Чүй району), дыйкандын үй-бүлөсүндө туулган. Жаш кезинен ата-энесинен ажырап, 1928-жылга чейин ар кимге жалданып иштөөгө мажбур болгон. 1928-ж. коммунисттик партиянын катарына өтүп, 1928–29-ж. темир жолдо жумушчу болуп иштеген. 1930-ж. Ворошилов районунун Кызыл-Аскер колхозуна мүчө болуп кабыл алынып, ошол эле айылда 1933-ж. компартиянын баштапкы уюмунун катчылыгына шайланган. 1935–37-ж. айылдык советтин председатели, 1937–38-ж. Кызыл-Аскер колхозунун башкармасы. 1938-жылдын 24-июнунда алгачкы жолу республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органы – Кыргыз ССР Жогорку Советине жалпы элдик шайлоо өткөн. Анда бардыгы болуп 284 депутат шайланып, ал 41 жумушчу, 93 колхозчу, 150 элдик интеллигенциянын өкүлдөрүнөн турган. 1938-ж. 18-июлда Жогорку Советтин биринчи сессиясы өтүп, ал Жогорку Советтин Президиумун шайлап, Республиканын өкмөтүн (Эл комиссарлар совети) дайындаган. Кыргыз ССРнин Жогорку Советтин Президиумун төрагалыгына Асанаалы Толубаев, ЭКСтин төрагалыгына Кулатов Төрөбай шайланган. Ошол эле жылы Кыргызстан КП БКнын мүчөлүгүнө кабыл алынган. Ден-соолугуна байланыштуу 1943-жылы кайрадан «Кызыл Аскер» колхозунун төрагалыгына келген.


31-август 1962-ж. каза болгон. Асанаалы Толубаевдин ысымы Бишкек шаарынын №49 мектебине берилген.

2016-08-10 90 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10