Токойчулук


Токойчулук — Өсүмдүк өстүрүүчүлүктүн бир багыты. Токой ресурстарын көбөйтүү жана колдонуу максатын көздөйт, ошондой эле илимий дисциплина катары көбөйтүү методдорун жана токойлордук продуктивдүүлүгүн жогорулатуу боюнча изилдейт. Токой ресурстары - биологиялык ресурстардын негизги бөлүгү катары чарбачылыкта чийки сыръе же болбосо энергиянын булагы катарында колдонулат.

Учурдун талабына жооп берген токойчулук, токойлорду адамдардын чарбачылыгы үчүн колдонбостон, жапайы жандыктар үчүн жашоо чөйрө, ошондой эле натуралдык суулардын жөнгө салынышын, токой массивдерин көбөйтүшү жана жаратылыш ландшафтын жайылтуу, атмосферада көмүр кычкыл газынын курамынын көбөйүп кетпешин көздөйт

Токойлор Жер шарынын биосферасынын эң негизги бөлүгү катары каралат. Бул тармакта иштеген адамдардын кесиби токойчу деп аталат.

КУРЧАП ТУРГАН ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО ЖАНА ТОКОЙ ЧАРБАСЫ БОЮНЧА МАМЛЕКЕТТИК АГЕНТТИГИ

2016-08-10 133 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10