Токмок аспап


Токмок – 1. Катуу жыгачтан (арча, кара жыгач, өрүк, кайың ж. б.) же алардын уюлунан баш жагы салмактуу (тоголок же сүйрүү), сабы ичкертилип, казык кагуу, тери ийлеп жумшартуу, эгиндин данын түшүрүү ж. б. үчүн жасалган аспап,
2. Килемдин эриштеринин ортосуна өткөрүлгөн аркакты ургулап бышыктоо, чыңдоо үчүн колдонулчу шайман. Ал эриштин жоондугуна ылайык, сабы 15–20 смдей, узундугу 16–18 смдей, туурасы 10–17 смдей, тиштери 1,5–2 смдей болот,
3. Оюн-зоокто колдонулуучу эшилип чыйратылган жоолук же башка жумшак нерсе.

2016-08-10 52 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10