Токмок 3 кум-шагыл кени


Токмок iii кум-шагыл кени Чүй районунда, Токмок т. ж. бекетинен 10,5 км чыгышта, деңиз деңгээлинен 1467–1488 м бийиктикте. 1984-ж. чалгындалган. Кен аянты жогорку төртүнчүлүк мезгилинде пайда болгон аллювий кум-шагыл катмарынан түзүлгөн. Узундугу 600 м, туурасы 200 м, жалпы калыңдыгы 50 м, ачылган калыңдыгы 28 м, калыңдыгы 0,2–0,5 м болгон кумайлуу топурак менен жабылып турат. Кум-шагылдын гранулометриялык түзүлүшүндө шагыл 63%, койташ – 20%, кум – 17%. Шагыл таштар анча жумуруланган эмес, жакшы иргелбеген, негизинен (80%) гранит тоотектеринин сыныктарынан турат. Шагыл асфальт бетон кошулмасы жана «300» маркадагы бетондун майда толтургучу катары пайдаланууга жарайт. Запасы А категориясы боюнча 117,6 миң м3, В – 435,4 миң м3, С1– 927,0 миң м3, А+В+С1 – 1480 миң м3. Кемин курулуш материалдар заводу тарабынан казып алынууда. 1997-жылга карата баланстагы запасы: В – 140 миң м3, С1 – 927 миң м3, В+С1 – 1067 миң м3.

2016-08-10 50 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10