Токмок 2 кум-шагыл кени


Токмок ii кум-шагыл кени - Чүй районунда, Токмок шаарынан 9 км чыгышта, темир жолдун жанында, деңиз деңгээлинен 881 – 893 м бийиктикте. 1970-ж. СССРдин Жол катнашуу министрлигинин «Гипротранспуть» институту чалгындаган. Кен аймагы Чүй дарыясынын экинчи тектиринин кум-шагыл катмарынан түзүлгөн. Пайдалуу катмар 19% кумдан, 39% шагылдан, 42% койташтан турат. Кум-шагылдын кумун элегенден кийин темир жана шоссе жолдорунун бетине төгүүгө жарамдуу. 1997-жылга карата баланстагы запасы А категориясы боюнча 3267 миң м3, В – 2803 миң м3, С1 1125 миң м3 А+В+С1– 7195 миң м3.

2016-08-10 73 Башкалар Жыргалбекова С. 2016-08-10